Модуль 1
Модуль 1
Опис Модулю №1
Почати
Яке з перерахованих тверджень є вірним?
Далі
Перевірити
Результати
Алергічний риніт та бронхіальна астма:
Далі
Перевірити
Результати
Частота призначення b-2 агоністів короткої дії:
Далі
Перевірити
Результати
Концепція єдиного дихального шляху включає в себе усе, ОКРІМ:
Далі
Перевірити
Результати
У пацієнтів з алергічним ринітом та астмою в порівнянні з ізольованою астмою:
Далі
Перевірити
Результати
Лікування алергічного риніту зменшує частоту госпіталізації з приводу астми?
Далі
Перевірити
Результати
Зазначте основний медіатор запалення при алергічному риніті:
Далі
Перевірити
Результати
Поєднання алергічного риніту та бронхіальної астми:
Далі
Перевірити
Результати
При алергічному запаленні у верхніх та нижніх дихальних шляхах:
Далі
Перевірити
Результати
При алергічному риніті та бронхіальній астмі переважають наступні групи алергенів, ОКРІМ:
Далі
Перевірити
Результати
Результат 1
Є помилки
Спочатку
Результат 2
Все вірно
Спочатку
Модуль 2
Модуль 2
Опис Модулю №2
Почати
Концепція єдиного дихального шляху включає в себе усе, ОКРІМ:
Далі
Перевірити
Результати
Алергічний риніт є незалежним фактором ризику розвитку:
Далі
Перевірити
Результати
Бронхіальна астма зустрічається у:
Далі
Перевірити
Результати
У пацієнтів з алергічним ринітом спостерігається:
Далі
Перевірити
Результати
Яка форма алергічного риніту асоціюється з більше важким перебігом бронхіальної астми?
Далі
Перевірити
Результати
Який тип запалення переважає при бронхіальній астмі та алергічному риніті?
Далі
Перевірити
Результати
Зазначте основний медіатор запалення при алергічному риніті:
Далі
Перевірити
Результати
Які захворювання відзначаються частіше усього у сімейному анамнезі пацієнтів з алергічним ринітом?
Далі
Перевірити
Результати
Супутній алергічний риніт у пацієнтів з астмою асоціюється з:
Далі
Перевірити
Результати
Чи доцільним є оцінка наявності астми у всіх пацієнтів з алергічним ринітом?
Далі
Перевірити
Результати
Результат 1
Є помилки
Спочатку
Результат 2
Все вірно
Спочатку
Модуль 3
Модуль 3
Опис Модулю №3
Почати
До коморбідних станів, асоційованих з алергічним ринітом, відносять всі нижчеперераховані захворювання, КРІМ:
Далі
Перевірити
Результати
Чи вірним є ствердження, що пацієнти з астма-асоційованим алергічним ринітом частіше звертаються за медичною допомогою у порівнянні з пацієнтами з ізольованою астмою?
Далі
Перевірити
Результати
Який метод лікування може запобігти прогресуванню алергічного риніту до бронхіальної астми?
Далі
Перевірити
Результати
Чи знижує лікування алергічного риніту у пацієнтів з астмою не тільки вираженість симптомів риніту, але астми?
Далі
Перевірити
Результати
Чи впливають назальні глюкокортикоїди на легеневу функцію пацієнтів з поєднанням астми та алергічного риніту?
Далі
Перевірити
Результати
Як антигістамінні препарати впливають на параметри астми у пацієнтів з поєднанням астми та алергічного риніту?
Далі
Перевірити
Результати
Чи впливає на симптоми алергічного риніту анти-IgE-терапія (омалізумаб)?
Далі
Перевірити
Результати
Чи слід оцінювати всіх пацієнтів з астмою на наявність алергічного риніту?
Далі
Перевірити
Результати
У пацієнтів з астма – асоційованим алергічним ринітом алерген-специфічна імунотерапія впливає як на симптоми астми, так і на симптоми алергічного риніту:
Далі
Перевірити
Результати
Якою має бути оптимальна тактика ведення пацієнта з астма – асоційованим алергічним ринітом?
Далі
Перевірити
Результати
Результат 1
Є помилки
Спочатку
Результат 2
Все вірно
Спочатку
Модуль 4
Модуль 4
Опис Модулю №4
Почати
Чи вірним є ствердження, що у пацієнтів з аспірин -індукованими респіраторними захворюваннями спостерігається більш важкий перебіг бронхіальної астми?
Далі
Перевірити
Результати
Що лежить в основі механізму дії аспірину?
Далі
Перевірити
Результати
Який із перерахованих видів запалення характерний для аспірин-індукованих респіраторних захворювань:
Далі
Перевірити
Результати
Чи покращує перебіг аспірин-індукованої астми просте уникнення застосування аспірину?
Далі
Перевірити
Результати
Які покази до виконання провокаційного тесту з лікарськими засобами при гіперчутливості до нестероїдних протизапальних препаратів?
Далі
Перевірити
Результати
В які строки вводиться друга та третя дози аспірину при проведенні односторонньої сліпої трьохденної пероральної провокації?
Далі
Перевірити
Результати
Для підтвердження діагнозу гіперчутливості до аспірину при аспірин – індукованих респіраторних захворюваннях IN VIVO та IN VITRO використовуються всі тести, КРІМ:
Далі
Перевірити
Результати
Лікування аспірин-чутливого риносинуситу / астми може включати наступні групи препаратів, КРІМ:
Далі
Перевірити
Результати
До якої групи за класифікацією EAACI-GA2LEN відносяться пацієнти, що добре переносять НПЗП за наявності гіперчутливості до аспірину?
Далі
Перевірити
Результати
Чи є ефективною десенсибілізація аспірином при аспірин-індукованих респіраторних захворюваннях?
Далі
Перевірити
Результати
Результат 1
Є помилки
Спочатку
Результат 2
Все вірно
Спочатку
Made on
Tilda